Energielabel C verplicht wat betekent dit voor jouw kantoor?

Op 12 december 2015 is het klimaatverdrag van Parijs getekend. Hierin zijn doelstelling vastgelegd om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. In navolging van het Klimaatakkoord van Parijs heeft de Nederlandse regering een ontwerp klimaatakkoord opgesteld met daarin doelstelling voor 2030 en 2050.

Wat is er veranderd?
Uit onderzoek blijkt dat kantoren, winkels en woningen voor 36% van de Nederlandse CO2-uitstoot zorgen en van de 36% is de helft van de CO2-uitstoot afkomstig van kantoren.

Door de regering is daarom op 2 november 2018 het Bouwbesluit 2012 aangepast. Gebouwen met een kantoorfunctie moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht minimaal een Energielabel C hebben. Beschikt het kantoor niet over een Energielabel C dan mag het gebouw vanaf 1 januari 2023 niet meer in gebruik zijn als kantoor. Hierop zijn uiteraard ook een aantal uitzonderingen.

De energielabel verplichting geldt niet als het gebouw kleiner is dan 100 m2, het een monument is, het binnen 2 jaar gesloopt wordt, getransformeerd of onteigend wordt of de kantoorfunctie minder dan 50% van het gebouw is.

Wat betekent dit?
Alle kantoren moeten in 2023 over minimaal een Energielabel C beschikken. Dit geldt ook voor kantoren waar al een huurder aanwezig is. Als het kantoor op dat moment geen goed energielabel heeft dan mag de huurder het gebouw niet gebruiken als kantoorruimte. Het is derhalve zaak dat verhuurder en huurder met elkaar om de tafel gaan en afspraken maken over hoe ze aan deze verplichting gaan voldoen. Het is dus niet alleen het probleem van de verhuurder!
Belangrijk is dat er niet alleen naar de energiemaatregelen gekeken wordt, maar naar het gehele gebouw. Het zou zomaar kunnen zijn dat een gebouw met een Energielabel B minder comfortabel aanvoelt dan een gebouw met Energielabel G.

Hoe ziet de toekomst eruit?
De klimaatdoelen lopen verder dan 2023. De verplichting voor kantoren om te beschikken over een Energielabel C is dan ook een eerste stap. De verwachting is dat de energie-eisen voor gebouwen breder wordt doorgetrokken naar industrie, winkels en woningen. Daarnaast worden de eisen ook steeds strenger en zullen alle gebouwen energiezuiniger moeten worden.

Kantoor verduurzaming
vb&t kan net als bij het kantorencomplex Bolduc te ’s-Hertogenbosch, u adviseren met het verduurzamen van uw kantoor. De totale klimaatinstallatie van het kantorencomplex Bolduc is vervangen door een WKO installatie. Tijdens de renovatie was het kantoor verhuurd en is de overlast tot een minimum beperkt gebleven.