Algemene Voorwaarden

Op alle werkzaamheden, diensten en producten van vb&t Projectmanagement is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011, herzien juli 2013) van toepassing. De DNR 2011 beslaat de algemene voorwaarden voor ontwerpen, adviseren en organiseren voor de gebouwde omgeving voor opdrachtgevers en -nemers. Het is een evenwichtige en veel gebruikte regeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen adviseurs en opdrachtgevers. De DNR is een gezamenlijk initiatief van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) en NLingenieurs. In samenhang met de DNR 2011 is nog een aantal andere documenten opgesteld, zoals de Standaardtaakbeschrijving (STB).