Area Wonen/Kloosterkwartier, Veghel

Categorie:Zorg, Wonen
Opdrachtgever:Zenzo Maatschappelijk Vastgoed
Locatie:Veghel
Bouwkosten:Op te vragen
Architect:LA Architecten
Projectomschrijving

Het Kloosterkwartier bestaat uit twee rijksmonumenten, een park, een gracht, scholen, een internaat en een “zigzag-gebouw”. Het ligt tussen het centrum van Veghel en de Vijverwijk, die populair is. Het is een wijk met uitstraling, veel groen en ruimte.

In de directe omgeving zijn scholen, kinderopvang, sportverenigingen en voorzieningen. Hier is plek voor iedereen. Het is een rustige plek, maar binnen enkele minuten lopen sta je midden op de gezellige markt.

Het terrein van het Kloosterkwartier, (met het Klooster/moederhuis & kapel van de Zusters Franciscanessen en het voormalige Bernhoven ziekenhuisterrein) moet het maatschappelijk “hart van Veghel” worden. Geheel in lijn met het gedachtengoed van de zusters, die hier ruim 175 jaar leefden om hun maatschappelijke taak te vervullen (met bijzondere aandacht voor opvoeding, zorg en scholing). Samen met de zusters en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed zijn plannen gemaakt voor de ontwikkeling van een eigentijdse leef- en woonomgeving op ca. 7 à 8 hectare. In deze historische omgeving worden acht comfortabele appartementengebouwen in verschillende soorten en maten gerealiseerd, die voldoen aan de eisen van nu. Voor jong en oud en voor mensen zonder en met zorgbehoefte.

Vier nieuwe woongebouwen (C, D, G en H), het naar woningen te renoveren Klooster (Moederhuis) en het LeefgoedCentrum in de Kapel zijn aangekocht door Area Wonen. vb&t Projectmanagement B.V. is mede namens Area betrokken bij de ontwikkeling. Van totstandkoming van de samenwerking tussen partijen en de overname van dit deel van de ontwikkeling tot en met planontwikkeling en de realisatie. In totaal worden er 178 woningen gerealiseerd. De Kapel wordt gerenoveerd en verbouw tot LeefgoedCentrum en ontmoetingscentrum in de wijk.

Leefgoed Veghel

Het ontwikkelen van Leefgoed Veghel in de Kapel gebeurt in nauwe samenwerking tussen verschillende partijen. In september 2019 is een intentieovereenkomst ondertekend en werken partijen samen, in een kerngroep, aan het vormgeven van het Leefgoed.

Leefgoed is een plek waar mensen en organisaties elkaar ondersteunen en samen activiteiten ontplooien met de kracht van de samenleving als uitgangspunt.

Verschillende organisaties, wijkbewoners en de gemeente maken Leefgoed mogelijk.

Er is plaats voor gezinnen, mensen met een extra zorgbehoefte, scholieren, verenigingen, ondernemers, etc. Kortom een plek waar iedereen welkom is en zich prettig voelt.

Leefgoed geeft ruimte aan een unieke samenleving: Iedereen maakt gebruik van elkaars talenten; mensen doen meer voor elkaar dankzij de integrale wijkgerichte aanpak.

De wensen van de bewoners worden optimaal ingevuld; er is een flexibel netwerk waarin iedereen doet waar hij goed in is. Het is vooral voor bewoners en niet alleen van professionals.

De herbestemming van het erfgoed van de Congregatie der Zusters Franciscanessen wordt een succes.

Factsheet
 • Vier appartementencomplexen
 • Klooster en een kapel
 • Verschillende doelgroepen
 • Doorlooptijd: 48 maanden
Projectduur
 • Start planontwikkeling: juli 2021
 • Start realisatiefase: begin 2023
 • Oplevering: 2025
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement verricht voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement. Het project omvat voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen Programma van Eisen
 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Bouwcontrole gedurende realisatie
 • Nazorg