Basisschool 2e Meander, Nijmegen

Categorie:Education
Opdrachtgever:Stichting Pallas
Locatie:Nijmegen
Bouwkosten:Op te vragen
Architect:Faam Architecten
Projectomschrijving

Stichting Pallas en de gemeente Nijmegen zijn gestart met de eerste onderzoeksfase (initiatieffase) voor de realisatie van de ver(nieuw)bouw en renovatie van een bestaand/voormalig schoolgebouw tot een 2e Meander schoolgebouw aan de Schependomlaan 83 te Nijmegen. Doelstelling is om in 2023 een vernieuwde basisschool inclusief kinderdagopvang te realiseren in het bestaande gebouw binnen een nog vast te stellen genormeerd budget. De huidige locatie wordt in dat geval gerenoveerd en waar nodig aangepast/uitgebreid. In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft vb&t Projectmanagement samen met Faam Architecten een voorstudie, bouwkostenbegroting en een haalbaarheidsrapportage opgesteld om het gebouw te renoveren tot schoolgebouw. Hiervoor zijn twee scenario’s opgesteld en het gekozen scenario is volledig uitwerkt en doorgerekend. Bij die variant is uitgegaan van 8 klaslokalen en 2 lokalen t.b.v. het kinderdagverblijf, een grote centrale aula en bibliotheek, en voldoende groepsruimten/kantoren. Daarnaast zal een uitbreiding gerealiseerd worden van ca. 450 m2.

Factsheet
  • Totaal aantal m2: ca. 1.600 m2 BVO
  • Totaal aantal klaslokalen: 10 inclusief kinderdagopvang
Projectduur
 • Start planontwikkeling: oktober 2020
 • Start realisatiefase: n.t.b.
 • Oplevering: n.t.b.
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project in de initiatieffase de volgende werkzaamheden verricht:

 • Opstellen Programma van Eisen
 • Bouwkundige inspectie en locatie onderzoek
 • Opstellen bouwkostenbegroting
 • Opstellen haalbaarheidsrapportage scenario’s.