Gemeentehuis, Waalre

Categorie:Kantoor, Maatschappelijk, MFC
Opdrachtgever:Gemeente Waalre
Locatie:Waalre
Bouwkosten:Op te vragen
Architect:De Twee Snoeken
Projectomschrijving

Het eerste nul op de meter multifunctionele deels Rijksmonumentale gemeentehuis van Nederland. Het project is gelegen aan de Koningin Julianalaan 19 te Waarle en bestaat feitelijk uit twee deelprojecten die qua volgordelijkheid en de tijdelijke voorzieningen met elkaar verbonden zijn.

Factsheet
 • Circa 4.000 m²
 • Energie neutraal / nul op de meter
 • Multi functioneel gemeentehuis (gemeente, verenigingen, grote zaal)
 • Renovatie afgebrand monumentaal raadhuis
Projectduur
 • Start planontwikkeling: juli 2015
 • Oplevering: december 2017
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen Programma van Eisen
 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Cost management
 • Selectie (deels Europees), prijs- en contractvorming
 • Bouwcontrole gedurende realisatie
 • Nazorg