Hoofdkantoor BrabantWonen/BrabantZorg, Oss

Categorie: Office
Opdrachtgever: BrabantWonen
Locatie: Oss
Bouwkosten: Op te vragen
Architect: M+R interior architecture
Projectomschrijving

BrabantWonen en BrabantZorg hebben in 2014 besloten gezamenlijk één hoofdkantoor te betrekken voor hun stafdiensten. Na onderzoek van diverse locaties heeft men uiteindelijk overeenkomst bereikt over het pand gelegen aan de Gasstraat 20 te Oss. vb&t was sinds januari 2014 betrokken en heeft diverse studies verricht in opdracht van BrabantWonen met resultante een grondige verbouwing en renovatie van het nieuwe hoofdkantoor tot een uitnodigend gebouw met innovatieve kantooromgeving.

Factsheet
 • 5.450 m² kantoorruimte inclusief kantine en bedrijfskeuken
 • 90 parkeerplaatsen
Projectduur
 • Due Diligence gebouwen: maart – september 2014
 • Planontwikkeling: december 2014
 • Start uitvoering: maart 2015
 • Oplevering: juli 2015
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase zorg gedragen voor het totale kosten- en projectmanagement. Het project omvatte de volgende werkzaamheden:

 • Due Diligence locaties
 • Opstellen PvE’s ruimtelijk en functioneel
 • Uitwerken van het voorlopig ontwerp tot uitvoeringsgereed ontwerp
 • Cost management
 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Selectie, prijs- en contractvorming
 • Directievoering tijdens realisatie

Daarnaast heeft vb&t voor dit project de inkoop en de coördinatie verzorgd voor het meubilair, meubeltimmerwerk en stoffering.