Kantoorgebouw High Tech Campus, Eindhoven

Categorie: Office
Opdrachtgever: High Tech Campus Eindhoven
Locatie: Eindhoven
Bouwkosten: Op te vragen
Architect: Pauwert Architectuur
Projectomschrijving

Het project betreft de realisatie van een kantoorvilla op het terrein van de High Tech Campus te Eindhoven. Dit gebouw is gerealiseerd voor de huurder TMC.
Dit project kenmerkt zich door een extreem korte doorlooptijd van 12 maanden (vanaf initiatief t/m oplevering).

Factsheet
 •  Kantoor: 2.000 m² BVO
Projectduur
 • Eerste ontwerpteam vergadering: 13 december 2016
 • Aanvraag omgevingsvergunning; 27 januari 2017
 • Stukken t.b.v. aanbesteding verstrekt: 17 februari 2017
 • Offertes ontvangen: 10 maart 2017
 • Overeenstemming uitvoerende partijen Strukton en Hoppenbrouwers: 24 maart 2017
 • Omgevingsvergunning ontvangen: 27 maart 2017
 • Eerste bouwvergadering: 10 april 2017
 • Start boorpalen: 08 juni 2017
 • Ontgraven bouwput: 12 juni 2017
 • Hoogste punt: 17 augustus 2017
 • Opleveren / ingebruikname: 15 december 2017
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Cost management
 • Selectie, prijs- en contractvorming
 • Directievoering gedurende realisatie