Kantoor Parklaan 81, Eindhoven

Categorie: Office
Opdrachtgever: Capricorn Real Estate
Locatie: Eindhoven
Bouwkosten: Op te vragen
Architect: KIng Kongs / Van der Spank Concept Living
Projectomschrijving

Het pand aan de Parklaan 81 te Eindhoven wordt verbouwd tot een nieuwe kantooromgeving. Het volledige project is in hoofdlijnen verdeeld in een drietal onderdelen: 

 1. (achterstallig) Onderhoud buitengevel: het schilderwerk wordt volledig vernieuwd en de gevel wordt gereinigd. Tevens wordt HR++ glas, spouwmuur- en dakisolatie aangebracht, houtrot en boktor in één of meerdere spantbenen van de dakconstructie worden verwijderd, asbest wordt volledig gesaneerd en de E-/W- en water installatie wordt vervangen. Daarnaast wordt de schil thermisch verbetert door deze te isoleren aan de binnenzijde middels voorzetwanden.
 2. Verbouwing en inrichting tot kantoor inclusief herinrichting volledige terrein; Conform het ontwerp van de architect wordt de indeling gerealiseerd middels nieuwe MS-wanden en glaswanden en het slopen van bestaande muren. Tevens wordt een volledig nieuw vilt en gips plafond aangebracht. Toiletruimtes worden gerealiseerd en diverse pantry’s en overige maatwerk meubilair. Tevens worden er twee vides gerealiseerd om de verdiepingen met elkaar te verbinden. Tevens worden de E- en W-installaties volledig aangebracht op basis van de nieuwe indeling.
 3. Los meubilair: los meubilair en decoratie wordt aangebracht.
Factsheet
 • Totaal aantal m2: ca. 950  
Projectduur
 • Start planontwikkeling: maart 2022  
 • Start realisatiefase: casco/onderhoud juni 2023 en afbouw oktober 2024 
 • Oplevering: juni 2024
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement verricht voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement. Het project omvat voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden: 

 • Opstellen Programma van Eisen 
 • Planontwikkeling met externe adviseurs 
 • Cost management 
 • Selectie, prijs- en contractvorming in diverse percelen. 
 • Bouwcontrole gedurende realisatie 
 • Nazorg