MFC ‘De Veste’, Helmond

Categorie:MFC, Onderwijs, Sport, Wonen
Opdrachtgever:Gemeente Helmond
Locatie:Helmond
Bouwkosten:€ 13.750.000,– excl. btw incl. installaties
Architect:KOW stedenbouw architectuur
Projectomschrijving

Het project (gelegen in de wijk Brandevoort te Helmond) bestaat uit de nieuwbouw van een multifunctioneel centrum (MFC) met een ondergrondse parkeerkelder (225 parkeerplaatsen), een kinderdagverblijf, basisschool, sociaal-cultureel centrum, sportzaal, grondgebonden woningen en appartementen, een speelterrein, semi-openbare ruimte en tuinen van de grondgebonden woningen.

Factsheet
 • Sociaal-cultureel centrum: 1.200 m² BVO
 • Basisschool: 1.600 m² BVO
 • Kinderdagverblijf: 650 m² BVO
 • Sportzaal: 1.170 m² BVO
 • Woningen: 26 appartementen / 12 grondgebonden woningen
Projectduur
 • Start planontwikkeling: medio 2003
 • Start realisatiefase: september 2004
 • Oplevering: maart 2007
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Aanvullend Programma van Eisen
 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Cost management
 • Selectie, prijs- en contractvorming (Europees)
 • Directievoering/toezicht gedurende realisatie incl. inkoop en de coördinatie van interieur
 • Nazorg