Nieuwe Entree Outlet Piet Klerkx, Waalwijk

Categorie: Retail
Opdrachtgever: Woonwereld Onroerend Goed
Locatie: Waalwijk
Bouwkosten: Op te vragen
Architect: LA Architecten
Projectomschrijving

Het project Nieuwe Entree Piet Klerkx Outlet, aan de Professor Kamerlingh Onnesweg 8 te Waalwijk, bestond uit een gevelaanpassing ten behoeve van de gerealiseerde nieuwe entree omdat het pand aan die zijde nog geen entree had.

Factsheet
 • Doorlooptijd: 3 maanden
Projectduur
 • Start planontwikkeling: april 2023
 • Start realisatiefase: juni 2023
 • Oplevering: juli 2023
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de planontwikkeling tot en met de aanbesteding het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Schetsmatige tekening t.b.v. werkzaamheden
 • Uitvraag aannemer
 • Realisatie nieuwe entree
 • Overleg en contacten eigenaar pand
 • Controleren offertes
 • Directievoering inclusief partieel toezicht
 • Oplevering project; opstellen afrekening en aanleveren revisiegegevens
 • Afstemming werkzaamheden Bouwburo