Steenweg Kwartier, Helmond

Categorie: Leisure
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Locatie: Helmond
Bouwkosten: € 6.100.000,– excl. btw incl. installaties
Architect: Van de Loo Lortye Architecten
Projectomschrijving

Het project is onderdeel van de herontwikkeling van het bestaande Steenweg Kwartier. Het project bestaat uit de renovatie van de Scala-bioscoop en de nieuwbouw van een multifunctioneel kunst- en educatiecentrum. Gegeven op de locatie waren twee beeldbepalende panden: de voormalige Scala bioscoop (monument) en het Bavaria café op de hoeklocatie. Na sloop van enkele winkels zijn een nieuwe grote zaal en het Kunstkwartier Helmond gebouwd. De 4 gebouwen zijn gescheiden door atria, maar blijven functioneel met elkaar verbonden.

Factsheet
 • Centrum voor Cultuureducatie: 3.400 m² BVO
 • Theaterzaal: 400 m² BVO (ca. 200 zitplaatsen)
Projectduur
 • Start planontwikkeling: juni 2003
 • Start realisatiefase: januari 2004
 • Oplevering: juli 2006
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Haalbaarheidsstudie(s)
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Cost management
 • Selectie, prijs- en contractvorming
 • Directievoering gedurende realisatie inclusief coördinatie over het interieur en terreininrichting
 • Nazorg