Frankort en Koning, Venlo

Categorie: Industrie, Kantoor
Opdrachtgever: Frankort & Koning
Locatie: Venlo
Bouwkosten: Op te vragen
Architect:
Projectomschrijving

Het project bestaat uit de nieuwbouw van kantoren en de geconditioneerde hal van Frankort & Koning. De oude locaties van kantoren en geconditioneerde bedrijfshallen, liggen te versnipperd over het veilingterrein van Fresh Park Venlo en bieden onvoldoende ruimte voor een accurate bedrijfsvoering. De nieuwbouw omvat een geconditioneerde (8 – 18 °C) logistieke hal van 30.000 m2 met koelcellen (0 – 12 °C), een kantorenvleugel en laaddocks.

Factsheet
  • Geconditioneerde hal met koelcellen: 30.000 m² BVO
  • Kantoorvleugel: 2.500 m² BVO
  • 26 docks
Projectduur
  • Bouwteam ontwerpfase
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Haalbaarheidsstudie(s)
  • Opstellen Programma van Eisen
  • Planontwikkeling met externe adviseurs en aannemer