Holland Casino, Breda

Categorie:Leisure
Opdrachtgever:Holland Casino Hoofddorp
Locatie:Breda
Bouwkosten:€ 43.420.000,– excl. btw incl. vaste inrichting
Architect:Kraaijevanger Urbis
Projectomschrijving

Het project bestaat uit de restauratie/verbouwing en uitbreiding van de Kloosterkazerne te Breda tot een casino met een gemeenschappelijke entreehal met het Chassé Theater, de uitbreiding van het Chassé Theater met een Filmhuis/horecavoorzieningen (o.a. grand café) en een dependance van het gemeentemuseum. Het project is in opdracht van Holland Casino in nauw overleg met de diverse gebruikers, de gemeente Breda en de Rijksdienst voor Monumentenzorg ontwikkeld en gerealiseerd. In het kader van duurzaamheid is gebruik gemaakt van een WKO- installatie.

Factsheet
 • Totaal: 13.950 m² BVO
 • Realisatie deels gelijk met aanleg omliggende parkeergarage (in binnenstad)
 • Complexe organisatie met zowel interne gebruikersgroepen (Holland Casino) als externe gebruikers (Chassé Theater, gemeente, horeca)
Projectduur
 • Start haalbaarheidsstudie: september 1998
 • Start planontwikkeling: voorjaar 1999
 • Start realisatiefase: september 2000
 • Oplevering: juni 2002
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft, gezamenlijk met de Brink Groep, voor dit project vanaf de initiatieffase t/m de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Haalbaarheidsstudie(s)
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Kostenmanagement
 • Selectie, prijs- en contractvorming
 • Directievoering, toezicht gedurende realisatie
 • Nazorg