Huize d´n Herd, Helmond

Categorie: Maatschappelijk, Wonen
Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Bergopwaarts
Locatie: Helmond
Bouwkosten: Op te vragen
Architect: VFO Architects | Urban Design
Projectomschrijving

Woningcorporatie Bergopwaarts is in de zomer van 2019 door Stichting Maatschappelijke Opvang Helmond en Omgeving (SMO) gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om op de locatie van de bestaande dak- en thuislozenopvang d’n Herd aan de Bindersestraat te Helmond een vervangende nieuwbouw te realiseren. Bergopwaarts heeft daarbij aan vb&t Projectmanagement gevraagd om de Ontwikkelingsfase te begeleiden. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een plan dat financieel haalbaar is, past binnen de bestaande bestemmingsplancontouren en gesteund wordt door de gemeente. Voor de realisatie van dit project heeft vb&t Projectmanagement een aanbesteding uitgeschreven welke geresulteerd heeft in de selectie van Bouwbedrijf van de Ven voor de realisatie van dit project.

Factsheet
  • 4.400 m2 BVO
  • 29 appartementen
  • 44 studio’s
  • 820 m2 algemene ruimten
Projectduur
  • Start planontwikkeling: zomer 2019
  • Aanbesteding: zomer 2021
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft in de Ontwikkelingsfase het projectmanagement verzorgd en met de overige adviseurs een financieel haalbaar plan ontwikkeld binnen de bestaande bestemmingsplan contouren. Tevens heeft vb&t Projectmanagement zorggedragen voor het opstellen van de intentieovereenkomst en huurovereenkomst tussen beide partijen, het vooroverleg met de gemeente gevoerd, buurtparticipatie georganiseerd en uiteindelijk een alternatieve aanbesteding uitgeschreven welke heeft geleid tot de selectie van Bouwbedrijf van de Ven welke het plan verder technisch uitwerkt en de realisatie op zich neemt.