Kalverpassage, Amsterdam

Categorie: Retail
Opdrachtgever: 3W real estate / Kroonenberg Groep
Locatie: Amsterdam
Bouwkosten: Op te vragen
Architect: de Architecten Cie
Projectomschrijving

Het project bestaat uit de complete renovatie van het winkelcentrum Kalverpassage, gelegen in het hart van Amsterdam: Kalverstaat/ Singel/ Heilige Weg. Het betreft de complete vernieuwing van de passage, verbouwen/herplaatsen diverse winkels en renovatie diverse winkels terwijl het winkelcentrum open bleef. Het project is in opdracht van Kroonenberg Groep uitgevoerd in nauw overleg met de zittende huurders/winkeliers en bewoners van de woningen boven het winkelcentrum.

Factsheet

Onderdeel van het project zijn de ontwikkeling en realisatie van een zeer bijzonder lichtplafond bij de beide hoofdentrees en de restauratie van een monumentale poort bij de entree Heilige Weg. Gedurende het project zijn binnen de oorspronkelijke bouwtijd ca. 30% programmawijzingen gerealiseerd.

Projectduur
  • Aanvang (vb&t): 1e kwartaal 2016
  • Oplevering: november 2017
Werkzaamheden vb&t

3W real estate treedt op als gedelegeerd opdrachtgever. 3W real estate heeft vb&t Projectmanagement ingeschakeld voor het project- en (gedeeltelijk) kostenmanagement gedurende het gehele project inclusief het contractmanagement (”ronde tafel model”) en directievoering.