Kantoorgebouw Castellum, Den Haag

“vb&t Projectmanagement is vooral sterk in het vinden van samenwerking en verbinding tussen opdrachtgever, beheerder, adviserende partijen, uitvoerende partijen en niet in de laatste plaats onze huurders. Dit gekoppeld aan een goede vak-, en marktkennis maakt vb&t Projectmanagement voor ons een heel plezierige en betrouwbare partij om projecten mee tot een succes te maken.”

De heer Rutsen, Technical Manager Syntrus Achmea

Categorie:Kantoor
Opdrachtgever:Syntrus Achmea Real Estate & Finance
Locatie:Den Haag
Bouwkosten:Op te vragen
Architect:PlusProject
Projectomschrijving

De gezamenlijke huurders Vapro en VNCI hebben in oktober 2016 de huurovereenkomst verlengd van hun kantoorruimte (gebouw C van Castellum). Onderdeel van de huurovereenkomst was een grootschalige verbouwing van de centrale installaties, het casco en het interieur (door huurders zelf uit te voeren). Om de overlast zo veel mogelijk te beperken is afgesproken de verbouwingen gelijktijdig uit te voeren. Daartoe is door vb&t een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarbij huurder en verhuurder de verbouwingswerkzaamheden gezamenlijk uitvoeren. Namens de huurders is ProfileProject als adviserend aannemer aangetrokken. vb&t heeft de werkzaamheden namens de verhuurder begeleid en gecoördineerd. Het project kenmerkt zich door de korte voorbereidingstijd en gefaseerde uitvoering in verhuurde toestand.

Factsheet
 • Circa 3.145 m²
 • Vervangen van centrale installaties (luchtbehandelingskast, CV-ketels en koelmachine)
 • Verbouwing inclusief interieur en meubilair in afstemming met huurders
Projectduur
 • Getekende huurovereenkomst oktober 2016
 • Start planontwikkeling: oktober 2016
 • Gunning werkzaamheden: februari 2017
 • Start werkzaamheden: maart 2017
 • Oplevering: juli 2017
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Planontwikkeling met externe adviseurs en huurders
 • Kostenmanagement
 • Selectie, prijs- en contractvorming
 • Opstellen samenwerkingsovereenkomst
 • Bouwcontrole gedurende realisatie
 • Nazorg