MFC en wonen Schadewijk, Oss

Categorie: MFC, Wonen
Opdrachtgever: Gemeente Oss en BrabantWonen
Locatie: Oss
Bouwkosten: € 5.000.000,– incl. installaties excl. btw
Architect: DAT Architecten
Projectomschrijving

De ontwikkeling is gelegen in de wijk Schadewijk te Oss. Het project is opgesplitst in drie onderdelen. Te weten een wijkcentrum met sociale woningbouw (voornamelijk appartementen sociale huur), een separaat wooncomplex met 28 appartementen en het hergebruik (renovatie en verbouwing) van de voormalige Maria Gorettischool, een gemeentelijk monument. Het ambitieniveau van de Gemeente Oss is een GPR score van 8,0.

Factsheet
  • Multifunctioneel wijkcentrum: 900 m² BVO
  • Appartementen: 3.400 m² BVO
  • Voormalige Maria Gorettischool: 480 m² BVO
Projectduur
  • Initiatieffase: april 2010 – februari 2012
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft in opdracht van BrabantWonen de verschillende PvE’s en de bijbehorende kostenramingen opgesteld in het kader van het haalbaarheidsonderzoek van dit project. Daarnaast hebben wij in de initiatieffase het planteam begeleid waarin de eerste ontwerpstudies zijn gemaakt. Het project omvatte o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Haalbaarheidsstudie(s)
  • Completeren van de globale Programma’s van Eisen en demarcatie
  • Investeringskostenanalyse en haalbaarheid