’s Koonings Jaght, Arnhem

Categorie:Zorg
Opdrachtgever:Siza
Locatie:Arnhem
Bouwkosten:Op te vragen
Architect:Studio SBH (Oostwest)
Projectomschrijving

Siza zal nieuwe huisvesting gaan realiseren voor de doelgroep EVB+. Deze cliënten hebben een Ernstig Verstandelijke Beperking, de + staat voor moeilijk verstaanbaar gedrag. Dit eerste gebouw EVB+ voor ‘s Koonings Jaght is bouwkundig en installatietechnisch uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) binnen de kaders van het bestemmingsplan en Natura2000. Het gebouw is zo goed mogelijk ingericht voor de cliënt. Dat betekent in dit geval dat de afwerking zorgvuldig is samengesteld zodat er een veilige maar huiselijke sfeer is. De aanvang van de realisatiefase staat gepland na het verlenen van de uitgebreide vergunningsprocedure.

Factsheet
  • 30 cliënten + 2 crisisplekken
  • Totaal BVO: 2.510 m²
  • Uitgebreide vergunningsprocedure i.v.m. natuurbehoud en ontwikkeling
Projectduur
  • Oplevering begin 2024
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project tijdens de ontwerpfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Planontwikkeling met externe adviseurs
  • Kostenmanagement
  • (voorbereiding) Selectie, prijs- en contractvorming bouwteamaannemer