Vrije School De Zilverlinde, Roosendaal

Categorie:Onderwijs
Opdrachtgever:Stichting Pallas
Locatie:Roosendaal
Bouwkosten:Op te vragen
Architect:Faam Architecten
Projectomschrijving

De Zilverlinde te Roosendaal betreft een vrije school van Stichting Pallas. Het project bevindt zich in de ontwerpteamfase van de renovatie en de latere vernieuwbouw van het schoolgebouw. Het gebouw is in de jaren ’80 gebouwd en in latere fasen uitgebreid. De onderwijs locatie wordt gebracht naar de huidige standaarden. De renovatie van het bestaande schoolgebouw betreft fase 1. In fase 1 wordt niet alleen het achterstallig onderhoud aangepakt, de klaslokalen, teamkamer, groepsruimtes/vergaderruimtes en de aula wordt volledig gerenoveerd. Het schoolgebouw wordt verduurzaamd door het na-isoleren van de gevels en de daken. Tevens worden alle lokalen voorzien van frisse scholen klasse B. Fase 2 betreft een nieuwbouw uitbreiding van ca. 450 m2, waardoor de school wordt voorzien van een grote aula, extra klaslokalen en extra overlegruimten voor de docenten. Na de schetsontwerp fase wordt d.m.v. een bouwteam aanbestedingsprocedure de aannemer en haar installateurs geselecteerd.

Factsheet
 • Totaal aantal m2: 895 m2 GBO
 • Totaal aantal klaslokalen: 7
 • Doorlooptijd: n.t.b.
Projectduur
 • Start planontwikkeling: december 2020
 • Start realisatiefase: n.t.b.
 • Oplevering: n.t.b.
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor dit project vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte voor vb&t o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Opstellen Programma van Eisen
 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Kostenmanagement
 • Selectie, prijs- en contractvorming
 • Bouwcontrole gedurende realisatie
 • Nazorg