Wilhelminaschool, Helmond

Categorie:Onderwijs
Opdrachtgever:Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina
Locatie:Helmond
Bouwkosten:€ 1.100.000,– excl. btw incl. installaties
Architect:UArchitects
Projectomschrijving

In verband met de veranderingen in het onderwijs is de Wilhelminaschool aan de Bachlaan in Helmond uitgebreid met ruimten t.b.v. de onderwijskundige vernieuwingen. Dit houdt in dat er ruimten gecreëerd worden waarin leerlingen (alleen of in groepsverband) kunnen werken buiten het traditionele leslokaal. Daarnaast was er behoefte aan de nieuwbouw van een viertal lokalen ter vervanging van de bestaande tijdelijke units. Tevens zijn in het bestaande gebouw de algemene ruimten en bestaande lokalen opnieuw geschilderd en voorzien van een nieuwe vloerafwerking.

Factsheet
 • Onderwijskundige vernieuwingen: 195 m² BVO
 • Nieuwe leslokalen: 450 m² BVO
Projectduur
 • Start planontwikkeling: juli 2008
 • Start realisatiefase: oktober 2009
 • Oplevering: augustus 2010
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor deze projecten vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase het totale kosten- en projectmanagement verricht. Het project omvatte o.a. de volgende werkzaamheden:

 • Haalbaarheidsstudie(s)
 • Opstellen Programma van Eisen
 • Planontwikkeling met externe adviseurs
 • Kostenmanagement
 • Selectie, prijs- en contractvorming
 • Directievoering gedurende realisatie

Daarnaast heeft vb&t (Facilitair) voor dit project de inkoop en de coördinatie verzorgd voor het meubilair en de dagelijkse schoonmaak.