Woningen Weverspoort, Helmond

Categorie:Wonen
Opdrachtgever:Particuliere beleggers
Locatie:Helmond
Bouwkosten:Op te vragen
Architect:VFO Architect | Urban Design
Projectomschrijving

Het project bestaat uit het realiseren van 13 eengezinswoningen welke onderdeel zijn van het totaalproject Weverspoort te Helmond. Het totale project omvat de realisatie van ruim 250 huur- en koopwoningen en 165 huurappartementen.

Factsheet
  • 13 eengezinswoningen
  • GBO per woning: tussen de 107 en 120 m2  
  • Perceel oppervlakte: tussen 98 en 118 m2
Projectduur
  • Start realisatiefase: september 2017
  • Oplevering: juli 2018
Werkzaamheden vb&t

vb&t Projectmanagement heeft voor de opdrachtgever tijdens de realisatie van de woningen diverse bouwcontroles uitgevoerd. Tijdens de controles zijn de werkzaamheden beoordeeld of deze conform afspraak en overeenkomst worden uitgevoerd en daarbij technisch goed en deugdelijk zijn. Per bouwcontrole is een rapportage opgesteld voor de opdrachtgever. Daarnaast heeft vb&t Projectmanagement namens opdrachtgever de oplevering verzorgd.