Onze diensten en producten

vb&t Projectmanagement richt zich op het managen van het gehele ontwikkel- en bouwproces. Voor de voortgang van het proces bepalen en/of toetsen wij samen met de opdrachtgever de uitgangspunten. Vervolgens brengen wij zorgvuldig de risico’s, tijds- en kostenconsequenties in kaart, zodat van meet af aan duidelijk is wat de uitdagingen en gevolgen van de diverse uitgangspunten zijn.

Ook de projectorganisatie wordt gezamenlijk vastgesteld. Inclusief een transparante omschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van de diverse partijen. De projectorganisatie vormt de basis van het project en bepaalt voor een groot deel het succes daarvan.

Onze diensten laten zich verdelen in vier categorieën:

  • Proces- en projectmanagement
  • Kostenmanagement
  • Huisvestingsadvies
  • Integraal vastgoedadvies

Samen met opdrachtgevers, aannemers, installateurs en stakeholders zorgen wij voor een soepele realisatie van de gebouwde omgeving. Daarnaast bieden wij ondersteuning via een aantal concrete producten:

  • Haalbaarheidsrapporten
  • NEN2580 meetrapporten
  • Bouwkundige inspectierapportages
  • Programma’s van Eisen
  • Huisvestingsadviezen
  • Technische due diligence rapporten